Geschillen


Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Ecosect.nl en de consument waarop deze voa voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschil melden kan via VOAkeurmerk.nl

VOAkeur